Toán học

Cây gậy số
Cây gậy số

Thông qua việc trẻ đã nắm vững khái niệm dài ngắn, bài học giới...

1,950,000đ

Giá đặt cây gậy số
Giá đặt cây gậy số

Thông qua việc trẻ đã nắm vững khái niệm dài ngắn, bài học giới...

600,000đ

Hộp thẻ số trong hộp màu đỏ (sử dụng cho Cây gậy số)
Hộp thẻ số trong hộp màu đỏ (sử dụng cho Cây gậy số)

Thông qua việc trẻ đã nắm vững khái niệm dài ngắn, bài học giới...

300,000đ

Hộp thẻ số trong hộp màu xanh (sử dụng cho Số và Số lượng để đếm)
Hộp thẻ số trong hộp màu xanh (sử dụng cho Số và Số lượng để...

Thông qua việc trẻ đã nắm vững khái niệm dài ngắn, bài học giới...

300,000đ

Cây gậy số loại nhỏ
Cây gậy số loại nhỏ

Thông qua việc trẻ đã nắm vững khái niệm dài ngắn, bài học giới...

950,000đ

Bảng Chữ số cát- in thường
Bảng Chữ số cát- in thường

Giới thiệu mặt số tới trẻ thông qua việc sử dụng xúc giác để cảm...

310,000đ

Bộ xếp Hình số
Bộ xếp Hình số

Giới thiệu mặt số tới trẻ thông qua việc sử dụng xúc giác để cảm...

285,000đ

Hộp Số và Số lượng (kèm bảng hướng dẫn)
Hộp Số và Số lượng (kèm bảng hướng dẫn)

Giới thiệu tới trẻ số với lượng tương ứng với từng con số. Nâng...

500,000đ

Hộp màu xanh với 45 que tính
Hộp màu xanh với 45 que tính

Giới thiệu tới trẻ số với lượng tương ứng với từng con số. Nâng...

1,150,000đ

Hộp màu tự nhiên với 45 que tính
Hộp màu tự nhiên với 45 que tính

Giới thiệu tới trẻ số với lượng tương ứng với từng con số. Nâng...

980,000đ

Kí hiệu Dấu các phép tính, loại lớn
Kí hiệu Dấu các phép tính, loại lớn

Giới thiệu các con dấu phép tính trong toán học cơ bản. Sử dụng...

200,000đ

Kí hiệu Dấu các phép tính, loại nhỏ
Kí hiệu Dấu các phép tính, loại nhỏ

Giới thiệu các con dấu phép tính trong toán học cơ bản. Sử dụng...

150,000đ