Thực hành cuộc sống

Giá đựng 8 khung áo
Giá đựng 8 khung áo

Dụng cụ dùng để đựng và bảo quản các khung áo

850,000đ

Khung móc gài
Khung móc gài

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

250,000đ

Khung cúc to
Khung cúc to

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

250,000đ

Khung khóa kéo
Khung khóa kéo

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

250,000đ

Khung ghim băng
Khung ghim băng

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

250,000đ

Khung khuy bấm nhỏ
Khung khuy bấm nhỏ

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

250,000đ

Khung luồn dây
Khung luồn dây

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

300,000đ

Khung cài đai
Khung cài đai

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

280,000đ

Khung dệt
Khung dệt

bài học cung cấp thông tin cho trẻ cách hoạt động để làm ra được...

1,200,000đ

Hạt/bát có lỗ đường viền
Hạt/bát có lỗ đường viền

Bài học giúp trẻ thực hành khéo léo kỹ năng bốc hạt và để vào lỗ,...

265,000đ