Thực hành cuộc sống

Giá đựng 8 khung áo
Giá đựng 8 khung áo

Dụng cụ dùng để đựng và bảo quản các khung áo

Liên hệ

Khung móc gài
Khung móc gài

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung cúc to
Khung cúc to

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung khóa kéo
Khung khóa kéo

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung ghim băng
Khung ghim băng

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung khuy bấm nhỏ
Khung khuy bấm nhỏ

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung luồn dây
Khung luồn dây

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung cài đai
Khung cài đai

Bài học giúp trẻ luyện tập thói quen cài cúc, kéo khóa quần áo....

Liên hệ

Khung dệt
Khung dệt

bài học cung cấp thông tin cho trẻ cách hoạt động để làm ra được...

Liên hệ