Phương thức giao nhận

Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực nội thành Hà Nội: Miễn phí vận chuyển                                                                                                                          

- Đối với các khu vực ngoại thành, ngoại tỉnh: Miễn phí giao hàng đến đơn vị vận chuyển. Chi phí được tính theo kích thước, cân nặng... hàng hóa mà đơn vị vận chuyển quy định. Cước phí vận chuyển, Quý khách vui lòng thanh toán cho bên vận chuyển.

- Trường hợp Bên B trực tiếp giao hàng cho bên A:

Ngay tại thời điểm nhận hàng, Bên A có trách nhiệm kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hóa dưới sự chứng kiến của đại diện theo ủy quyền của Bên B và ký vào Biên bản bàn giao số lượng và chủng loại hàng hóa thực nhận cho Bên B.                                                     

- Trường hợp Bên A nhận hàng thông qua bên giao nhận vận chuyển thứ 3:

Bên A có trách nhiệm kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hóa có phù hợp với thông tin trên vận đơn/phiếu giao hàng dưới sự chứng kiến của đại diện theo ủy quyền của bên giao nhận vận chuyển. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận hàng từ bên giao nhận vận chuyển, nếu không nhận được hàng trong tình trạng nguyên vẹn, Bên A phải thông báo luôn cho Bên B tại thời điểm nhận được hàng. Bên B sẽ được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm liên quan nếu không nhận được thông báo khiếu nại của Bên A liên quan tới việc giao nhận trong vòng thời gian kể trên.

- Hàng hóa được tiến hành kiểm tra theo các tiêu chuẩn đúng theo quy định thỏa thuận của cả hai bên. Hàng hóa khi giao phải đảm bảo theo đúng chất lượng, quy cách đóng gói của nhà sản xuất mà hai bên đã thỏa thuận.                                                                                                 

- Khi giao nhận, hai bên phải xác nhận vào phiếu giao hàng và các giấy tờ giao nhận hàng hóa liên quan.