Khoa học

Tủ hình lá ( Đã bao gồm hướng dẫn song ngữ)
Tủ hình lá ( Đã bao gồm hướng dẫn song ngữ)

Học về các hình dáng của lá. Tìm hiểu về lý do tại sao lá lại có...

3,000,000đ

Tủ xếp hình cây, lá, hoa và táo, loại Ý(Đã bao gồm hướng dẫn song ngữ)
Tủ xếp hình cây, lá, hoa và táo, loại Ý(Đã bao gồm hướng dẫn...

Trực quan tìm hiểu về các thành phần, cấu tạo của động thực vật...

2,450,000đ

Tủ xếp hình các loại động vật, loại Ý(Đã bao gồm hướng dẫn song ngữ)
Tủ xếp hình các loại động vật, loại Ý(Đã bao gồm hướng dẫn...

Trực quan tìm hiểu về các thành phần, cấu tạo của động thực vật...

3,250,000đ

Xếp hình quả cam có hướng dẫn, loại Ý, tiếng Anh
Xếp hình quả cam có hướng dẫn, loại Ý, tiếng Anh

Trẻ học về cấu tạo của quả cam. Thành phần, cấu tạo và tác dụng...

350,000đ

Xếp hình quả cam có hướng dẫn, loại Ý, tiếng Việt
Xếp hình quả cam có hướng dẫn, loại Ý, tiếng Việt

Trẻ học về cấu tạo của quả cam. Thành phần, cấu tạo và tác dụng...

350,000đ

Khay đựng thẻ 3 phần
Khay đựng thẻ 3 phần

Sử dụng để đựng các thẻ 3 phần. Giúp môi trường lớp học trở nên...

150,000đ

Xếp hình núi lửa, loại gỗ, tiếng Anh(Đã bao gồm hướng dẫn)
Xếp hình núi lửa, loại gỗ, tiếng Anh(Đã bao gồm hướng dẫn)

Trẻ được giới thiệu về cấu tạo của núi lửa, hiện tượng phun trào...

450,000đ

Xếp hình núi lửa, loại gỗ, tiếng Việt(Đã bao gồm hướng dẫn)
Xếp hình núi lửa, loại gỗ, tiếng Việt(Đã bao gồm hướng dẫn)

Trẻ được giới thiệu về cấu tạo của núi lửa, hiện tượng phun trào...

450,000đ

Cá heo (kèm dây)
Cá heo (kèm dây)

Trên mỗi thẻ sẽ quy định chiều dài của mỗi loại cá heo. Trẻ sẽ sử...

495,000đ

Các Dấu chân chim
Các Dấu chân chim

Giới thiệu các dạng dấu chân của các loài chim. Học cách phân...

400,000đ

Các Dấu chân động vật
Các Dấu chân động vật

Giới thiệu các dạng dấu chân của các loài động vật. Học cách phân...

585,000đ