Góc làm quen với toán

Bộ chữ số 1 -> 10 của cô
Bộ chữ số 1 -> 10 của cô

Dạy trẻ học số từ 1 - 10 thông qua việc sử dụng các thẻ làm bằng...

Liên hệ

Bảng Chữ số cát- in thường (từ 1 - 10)
Bảng Chữ số cát- in thường (từ 1 - 10)

Dạy trẻ học số từ 1 - 10 thông qua việc sử dụng ngón tay miết...

Liên hệ

Nhận biết một - nhiều
Nhận biết một - nhiều

Bài học dạy trẻ nhận biết về số đếm, số lượng thông qua việc sắp...

Liên hệ

Khay hình học(tam giác, tròn, vuông, chữ nhật)
Khay hình học(tam giác, tròn, vuông, chữ nhật)

Phân biệt các dạng hình học cơ bản: hình tròn, hình vuông, hình...

Liên hệ

Sắp xếp theo thứ tự to dần, nhỏ dần
Sắp xếp theo thứ tự to dần, nhỏ dần

So sánh độ to nhỏ của các con vật. Trẻ phát triển được khả năng...

Liên hệ

Tập đếm với các cục bông
Tập đếm với các cục bông

Trẻ học đếm số và lượng thông qua việc đếm các cục bông

Liên hệ

Phân biệt màu sắc theo mức độ giảm dần của màu theo bảng màu
Phân biệt màu sắc theo mức độ giảm dần của màu theo bảng màu...

So sánh màu đậm, nhạt của các con vật. Trẻ phát triển được khả...

Liên hệ

So sánh to - nho của các hình tròn, hình vuông
So sánh to - nho của các hình tròn, hình vuông

So sánh kích thước to, nhỏ của các dạng hình học. Trẻ phát triển...

Liên hệ

Bảng ghép số và số lượng với các đối tượng khác nhau (1-5 với 5 bảng khác nhau)
Bảng ghép số và số lượng với các đối tượng khác nhau (1-5...

Trẻ học cách quan sát, đếm số lượng và ghép các số lượng với chữ...

Liên hệ

Sắp xếp bảng thẻ ảnh theo mùa (2 bảng)
Sắp xếp bảng thẻ ảnh theo mùa (2 bảng)

Học các khái niệm về mùa, các đồ vật, sự vật ứng với mùa đó. Trẻ...

Liên hệ

Hộp Số và Số lượng (từ 1 - 10)
Hộp Số và Số lượng (từ 1 - 10)

Học đếm số và số lượng. Sắp xếp các chấm tròn đại diện cho lượng...

Liên hệ

Hộp que tính(từ 1 - 10)
Hộp que tính(từ 1 - 10)

Rèn luyện khả năng đếm số và lượng thông qua việc đếm que tính....

Liên hệ