Làm quen với ngôn ngữ

Thẻ chữ cát (29 chữ cái)
Thẻ chữ cát (29 chữ cái)

Thông qua việc dùng ngón tay miết theo phần cát nhám, trẻ sẽ học...

Liên hệ

14 nét chữ khắc (bằng gỗ lõm)
14 nét chữ khắc (bằng gỗ lõm)

Thông qua việc dùng ngón tay miết theo phần gỗ lõm, trẻ sẽ có cảm...

Liên hệ

Ghép cặp 3 thẻ ảnh liên quan theo chủ đề (Hộp gỗ)
Ghép cặp 3 thẻ ảnh liên quan theo chủ đề (Hộp gỗ)

Học tên các đồ vật, sự vật trong thẻ ảnh. Sắp xếp các thẻ theo...

Liên hệ

Hộp xâu dây theo mẫu
Hộp xâu dây theo mẫu

Thông qua việc xâu dây vào bảng và xâu dây với hạt, trẻ rèn luyện...

Liên hệ

14 nét chữ cát
14 nét chữ cát

Thông qua việc dùng ngón tay miết theo phần cát nhám, trẻ sẽ học...

Liên hệ

Tô nét
Tô nét

Làm bảng hướng dẫn để trẻ tự tô các nét. Làm tiền đề cho việc học...

Liên hệ

Ghép đôi đối tượng khác nhau có quan hệ với nhau theo chủ đề (Hộp gỗ)
Ghép đôi đối tượng khác nhau có quan hệ với nhau theo chủ đề...

Ghép đôi thẻ ảnh có sự liên quan với nhau theo chủ đề. Trẻ sẽ...

Liên hệ

Bài học luồn khuy qua khuyết áo
Bài học luồn khuy qua khuyết áo

Rèn luyện sự khéo léo của ngón tay khi thực hiện luồn khuy qua...

Liên hệ

Phát triển từ vựng thông qua chủ đề có quan hệ đối lập (cao - thấp, to - nhỏ, nhiều - ít)
Phát triển từ vựng thông qua chủ đề có quan hệ đối lập (cao...

Ghép đôi thẻ ảnh có sự đối lập với nhau. Trẻ sẽ nâng cao được kỹ...

Liên hệ

Trò chơi với các bảng chữ cái
Trò chơi với các bảng chữ cái

Học chữ cái thông qua việc sắp xếp thẻ số vào bảng. Nâng cao khả...

Liên hệ

Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề gia đình (Hộp gỗ)
Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề gia đình...

Học từ vựng theo chủ đề gia đình. Sắp xếp các thẻ ảnh các đồ vật...

Liên hệ

Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề nghề nghiệp (Hộp gỗ)
Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề nghề...

Học từ vựng theo chủ đề nghề nghiệp. Sắp xếp các thẻ ảnh các đồ...

Liên hệ