Góc kỹ năng tự phục vụ

Bài học về cách ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi
Bài học về cách ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi

Giúp trẻ biết cách tự ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi. Rèn cho trẻ...

Liên hệ

Bài học lau bóng gương, kính
Bài học lau bóng gương, kính

Bài học dạy trẻ biết cách lau dọn, chăm sóc môi trường xung quanh

Liên hệ

Bài học Chải tóc, cặp tóc, đeo bườm
Bài học Chải tóc, cặp tóc, đeo bườm

Trẻ biết cách chăm sóc bản thân. Rèn luyện tác phong ngăn nắp và...

Liên hệ

Dạy trẻ kỹ năng (cài khuy, kéo khóa, móc gài, khuy bấm)
Dạy trẻ kỹ năng (cài khuy, kéo khóa, móc gài, khuy bấm)

Bài học dạy trẻ cách sử dụng các khung áo quen thuộc trong cuộc...

Liên hệ