Giáo cụ ứng dụng

Bộ đồ dùng tạo hình đất nặn(thanh lăn, khuôn tạo hình, đất nặn)
Bộ đồ dùng tạo hình đất nặn(thanh lăn, khuôn tạo hình, đất...

Bài học giúp trẻ phát triển giác quan, kỹ năng dùng tay khéo léo...

Liên hệ

Giá phơi khô sản phẩm nghệ thuật
Giá phơi khô sản phẩm nghệ thuật

Dụng cụ dùng để phơi các tác phẩm nghệ thuật của trẻ

Liên hệ

Tạp dề trẻ em(dùng cho hoạt động nghệ thuật, hoạt động nước…)
Tạp dề trẻ em(dùng cho hoạt động nghệ thuật, hoạt động...

Dụng cụ dđể bảo vệ quần áo cho trẻ và giáo viên khi hoạt động...

Liên hệ

Tạp dề người lớn(dùng cho hoạt động nghệ thuật, hoạt động nước…)
Tạp dề người lớn(dùng cho hoạt động nghệ thuật, hoạt động...

Dụng cụ dđể bảo vệ quần áo cho trẻ và giáo viên khi hoạt động...

Liên hệ

Bài học về cách ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi
Bài học về cách ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi

Giúp trẻ biết cách tự ứng xử khi ho, hắt hơi, hỉ mũi. Rèn cho trẻ...

Liên hệ

Bài học lau bóng gương, kính
Bài học lau bóng gương, kính

Bài học dạy trẻ biết cách lau dọn, chăm sóc môi trường xung quanh

Liên hệ

Bài học Chải tóc, cặp tóc, đeo bườm
Bài học Chải tóc, cặp tóc, đeo bườm

Trẻ biết cách chăm sóc bản thân. Rèn luyện tác phong ngăn nắp và...

Liên hệ

Dạy trẻ kỹ năng (cài khuy, kéo khóa, móc gài, khuy bấm)
Dạy trẻ kỹ năng (cài khuy, kéo khóa, móc gài, khuy bấm)

Bài học dạy trẻ cách sử dụng các khung áo quen thuộc trong cuộc...

Liên hệ

Bộ chữ số 1 -> 10 của cô
Bộ chữ số 1 -> 10 của cô

Dạy trẻ học số từ 1 - 10 thông qua việc sử dụng các thẻ làm bằng...

Liên hệ

Bảng Chữ số cát- in thường (từ 1 - 10)
Bảng Chữ số cát- in thường (từ 1 - 10)

Dạy trẻ học số từ 1 - 10 thông qua việc sử dụng ngón tay miết...

Liên hệ

Nhận biết một - nhiều
Nhận biết một - nhiều

Bài học dạy trẻ nhận biết về số đếm, số lượng thông qua việc sắp...

Liên hệ

Khay hình học(tam giác, tròn, vuông, chữ nhật)
Khay hình học(tam giác, tròn, vuông, chữ nhật)

Phân biệt các dạng hình học cơ bản: hình tròn, hình vuông, hình...

Liên hệ