Giáo cụ từ 0-3 tuổi

Hộp ngăn kéo và hình tròn dạng đặc
Hộp ngăn kéo và hình tròn dạng đặc

Giúp trẻ phát triển khả năng dùng tay khéo léo, kỹ năng kéo, đẩy....

350,000đ

Hộp khay và hình tròn dạng đặc
Hộp khay và hình tròn dạng đặc

Giúp trẻ phát triển kỹ năng dùng tay khéo léo, phát triển giác...

350,000đ

Hình khối và khay
Hình khối và khay

Tạo cho trẻ khả năng nhận biết các tạo hình khác nhau, phát triển...

450,000đ

Chốt thẳng với 3 hình tròn có lỗ
Chốt thẳng với 3 hình tròn có lỗ

Tạo cho trẻ khả năng nhận biết, phát triển giác quan, kỹ năng cầm...

125,000đ

Hộp Imbucare-hình trụ lớn
Hộp Imbucare-hình trụ lớn

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

270,000đ

Hộp Imbucare-hình trụ nhỏ
Hộp Imbucare-hình trụ nhỏ

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

270,000đ

Hộp Imbucare-lăng trụ đều chữ nhật
Hộp Imbucare-lăng trụ đều chữ nhật

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

270,000đ

Hộp Imbucare -lăng trụ tam giác
Hộp Imbucare -lăng trụ tam giác

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

270,000đ

Hộp Imbucare-hình lập phương
Hộp Imbucare-hình lập phương

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

270,000đ

Hộp Imbucare - 1 cuộn len tròn
Hộp Imbucare - 1 cuộn len tròn

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, phát triển kỹ năng dùng tay khéo...

265,000đ

Hộp Imbucare-chốt cắm
Hộp Imbucare-chốt cắm

Giúp trẻ phát triển kỹ năng dùng tay khéo léo, phát triển cơ tay

335,000đ

Chốt thẳng-3 hình lập phương có lỗ
Chốt thẳng-3 hình lập phương có lỗ

Tinh luyện hệ giác quan của trẻ, rèn luyện kỹ năng cầm nắm khéo...

160,000đ