Giáo cụ STEAM

STEAM - Bộ lắp ghép cân bằng
STEAM - Bộ lắp ghép cân bằng

Sắp xếp các khối để tạo thành các dạng hình học khác nhau. Giúp...

Liên hệ

STEAM - 10 khay nhôm bản đồ đất và nước, các bài học phức tạp (Đã bao gồm hướng dẫn), tiếng Anh
STEAM - 10 khay nhôm bản đồ đất và nước, các bài học phức...

Giới thiệu các hình thái đất liền - nước (sông, hồ, biển). Học...

Liên hệ

STEAM - Lăng kính
STEAM - Lăng kính

Bài học với các dụng cụ khoa học, giúp trẻ biết cách sử dụng và...

Liên hệ

STEAM - Kính lúp
STEAM - Kính lúp

Bài học với các dụng cụ khoa học, giúp trẻ biết cách sử dụng và...

Liên hệ

STEAM - Phân loại đồ vật với nam châm
STEAM - Phân loại đồ vật với nam châm

Bài học với các dụng cụ khoa học, giúp trẻ biết cách sử dụng và...

Liên hệ

STEAM - Nổi và chìm
STEAM - Nổi và chìm

Dạy trẻ khái niệm nổi và chìm 1 cách trực quan thông qua việc thả...

Liên hệ

STEAM - Bài học tạo bọt
STEAM - Bài học tạo bọt

bài học giúp trẻ biết cách sử dụng máy đánh trứng. Trẻ khám phá...

Liên hệ

STEAM - Bài học pha 6 màu
STEAM - Bài học pha 6 màu

Dạy trẻ cách pha các màu với nhau tạo thành 1 màu mới. Trẻ biết...

Liên hệ

STEAM - Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề nghề nghiệp (Hộp gỗ)
STEAM - Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề...

Học từ vựng theo chủ đề nghề nghiệp. Sắp xếp các thẻ ảnh các đồ...

Liên hệ

STEAM - Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề gia đình (Hộp gỗ)
STEAM - Phát triển từ vựng thông qua thẻ ảnh gỗ theo chủ đề...

Học từ vựng theo chủ đề gia đình. Sắp xếp các thẻ ảnh các đồ vật...

Liên hệ

STEAM - Trò chơi nối ghép hình và bóng
STEAM - Trò chơi nối ghép hình và bóng

Học khái niệm hình và bóng. Nhận biết sự tương đồng để ghép đôi...

Liên hệ

STEAM - Sắp xếp theo trình tự xảy ra với bảng lô tô
STEAM - Sắp xếp theo trình tự xảy ra với bảng lô tô

Sắp xếp các thẻ ảnh theo trình tự các sự việc xảy ra vào bảng....

Liên hệ