Giác quan

Bộ ghép nguyên hình đơn giản (cái diều, con tàu, quả táo)
Bộ ghép nguyên hình đơn giản (cái diều, con tàu, quả táo)

Bộ ghép nguyên hình đơn giản giúp trẻ phát triển khả năng nhận...

Liên hệ

Bộ ghép nguyên hình đơn giản, các hình có đường cong
Bộ ghép nguyên hình đơn giản, các hình có đường cong

Bộ ghép nguyên hình đơn giản giúp trẻ phát triển khả năng nhận...

Liên hệ

Bộ ghép hình con tàu
Bộ ghép hình con tàu

Bộ ghép nguyên hình đơn giản giúp trẻ phát triển khả năng nhận...

Liên hệ

Bộ ghép nguyên hình phức tạp
Bộ ghép nguyên hình phức tạp

Bài học giúp trẻ phát triển khả năng nhận biết, so sánh, phát...

Liên hệ

Bộ ghép hình nông trại, 2 bộ (nông trại, diều)
Bộ ghép hình nông trại, 2 bộ (nông trại, diều)

Bài học giúp trẻ phát triển khả năng nhận biết, phát triển xúc...

Liên hệ

Chốt cắm đơn giản
Chốt cắm đơn giản

Bài học là sự kết hợp giữa việc giúp trẻ phát triển xúc giác và...

Liên hệ

Chốt cắm phức tạp
Chốt cắm phức tạp

Bài học là sự kết hợp giữa việc giúp trẻ phát triển xúc giác và...

Liên hệ

Bộ ghép hình khối Parquentry có bảng chỉ dẫn
Bộ ghép hình khối Parquentry có bảng chỉ dẫn

Bài học tạo cho trẻ khả năng nhận biết các hình dáng, màu sắc, tư...

Liên hệ

Tháp hồng (Đã bao gồm hướng dẫn)
Tháp hồng (Đã bao gồm hướng dẫn)

Bài học giúp trẻ phát triển giác quan, khả năng so sánh và sử...

Liên hệ

Đế đặt Tháp hồng
Đế đặt Tháp hồng

Dụng cụ là giá để đặt tháp hồng, giúp bảo quản chất lượng giáo cụ...

Liên hệ

12 thẻ biến thể tháp hồng, tiếng Anh
12 thẻ biến thể tháp hồng, tiếng Anh

Bài học sử dụng cùng tháp hồng. Giúp phát triển tư duy, khả năng...

Liên hệ

12 thẻ biến thể tháp hồng, tiếng Việt
12 thẻ biến thể tháp hồng, tiếng Việt

Bài học sử dụng cùng tháp hồng. Giúp phát triển tư duy, khả năng...

Liên hệ