Đổi trả hàng lỗi

Bên A được đổi trả hàng, nếu hàng hóa đó được xác định là hàng lỗi, và phải thỏa mãn các điều kiện sau:                                                                                                                        

a. Điều kiện về sản phẩm

- Hàng hóa gặp sự cố kỹ thuật không thể khắc phục được ( do lỗi của nhà sản xuất) hoặc lỗi gây ra trong quá trình vận chuyển bởi các phương tiện mà Bên B sử dụng.                           

- Trường hợp Bên A nhận hàng thông qua bên giao nhận vận chuyển thứ 3, Bên A không nhận được hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách và trong tình trạng nguyên vẹn, Bên A cần ghi lại các bằng chứng của việc này và gửi cho bên B.                                                                   

- Hàng hóa trả lại phải còn đầy đủ bao bì, đóng gói, nguyên tem mác                                    

- Có đầy đủ các chứng từ kèm theo như: chứng từ mua hàng, hóa đơn mua hàng, hợp đồng...         

b. Điều kiện về thời gian 

- Hàng hóa đổi trả phải được thông báo cho bên B kèm theo các bằng chứng liên quan tới lỗi trong vòng 48 giờ kể từ khi Bên A nhận được hàng.

- Trong trường hợp Bên B giao hàng không đạt chất lượng thì phải nhanh chóng thay thế số hàng trên bằng hàng đảm bảo chất lượng. Khi đó, Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đổi trả hàng này.